Paling roken op het terras

Oergezellige palingrokerij en proeverij verzorgd door Gerard Baggel met muziek van Wietse Hospes.
Zondag 22 september vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur